ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  • ΜΕΛΟΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΙΕΡΕΙΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΗ