ΥΜΝΟΣ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΔΙΟΣ

                                                                                                                             ΥΜΝΟΣ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΔΙΟΣ                                                        (ἀρχαῖο κείμενο, ἀποκατεστημένο) (Προοίμιον) Ἰώ, Μέγιστε Κοῦρε, χαῖρε μοι,………………………………….Ω, Μέγιστε Κούρε, χαίρε! Κρόνειε, παγκρατὲς γάνους,…………………………………….Υιέ του Κρόνου, παντοκράτωρ του φωτός, βέβακες, Δαιμόνων ἁγώμενος· …

MEXICO CITY ( ή Πολιτεία του Μεξικού)

Η Πόλη του Μεξικού είναι η πρωτεύουσα και ο κόμβος του Μεξικού. Η συναρπαστική πόλη είναι μία από τις μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές του κόσμου, που φιλοξενεί 16 συνοικίες και περίπου …

Ο ΔΥΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝIΚΑ

Ο ΔΥΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝIΚΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Όλοι ξέρουμε να κλίνουμε τα ουσιαστικά στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό στα αρχαία ελληνικά. Τον …

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απαντήσεις που εδόθησαν από την Μελιρρύτη Σεμέλη Ντίμου και τον Παρμενίδη Ιω. Μπουσίου σε ερωτήματα του περιοδικού mystery τον Απρίλιο του 2010. Μέρος αυτών των απαντήσεων δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό τον …

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΟΡΦΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ Στοβαίου λόγοι 79 Ζεύς δ΄ εφορά γονέων οπόσοι τίουσι θέμιστας, ηδ΄όσοι ούκ αλέγουσιν, αναιδέα θυμόν έχοντες και τις μεν πρόφρων τε και ήπιος …